welfare function

toplumsal refah fonksiyonu
sosyal yardım işlevleri İsim