when push comes to shove

  1. iş o kerteye gelince, durum ciddîleşirse, bıçak kemiğe dayanırsa.