whole country

devletin bütün ileri gelenleri İsim