wishy washy

zayıf, kuvvetsiz, dayanıksız, çürük, mesnetsiz, temelsiz, güvenilmez, silik, şahsiyetsiz, karaktersiz,
kararsız, mütereddit,
argo mıymıntı, mızmız.
Sıfat