withdrawal notice

para çekme ihbarı
tahvillerin geri alınacağı ihbarını yapma
bir fesih ihbarının iptali