1. içeride(n), içeriye.
  The fire was burning on the hearth within: İçeride ocakta ateş yanıyordu.

  He was startled by a cry within: İçeriden gelen bir feryatla ürktü.
 2. içten, dahilen, derunen.
  His heart sank within him: Bütün ümitleri kırıldı.
 3. zihnen, yürekten.
 4. içinde, içerisinde.
  within a city.
 5. içi, iç tarafı.
 6. sınırları içinde.
  to live within one's income: gelirine göre yaşamak, ayağını yorganına göre uzatmak.

  within a radius of one mile. within the law.
 7. zarfında, -e kadar.
  within five minutes. He'll arrive within an hour.
 8. uygun olarak.
  within reason: mantıkî/akla uygun olarak, makul bir şekilde.
 9. iç, evin vb. içi.
haklı hareket etmek Fiil
yetkisi içinde hareket etmek Fiil
bütçesi müsaade edecek kadar olmak Fiil
iş inin kapsamına girmek Fiil
işinin kapsamına girmek Fiil
bir kimsenin yetkisi içinde olmak/olmamak.
It falls beyond my cognizance: Benim yetkim dışındadır/beni ilgilendirmez.
bir şeyi anlayabilmek Fiil
masraflarını makul sınırlar içinde tutmak Fiil
harcamalarını makul sınırlar içinde tutmak Fiil
harcamaları makul sınırlar içinde tutmak Fiil
kendi faaliyet alanı içinde kalmak Fiil
sınırları içinde kalmak Fiil
işine yakın oturmak Fiil
parasını idare etmek Fiil
yorganına göre ayak uzatmak Fiil
bir kimsenin anlayamayacağı/kavrayamayacağı, akla sığmaz, akıl almaz/ermez, anlaşılması olanaksız.
kişinin kendi yetki sınırları içinde hareket etmesi
iki adımlık mesafede
bir taş atımı uzaklıkta
gelişinden itibaren bir hafta içinde
içeriye müracaat edin
içeriye başvurmakun
(a) yetkisine girmek.
That doesn't come within my duties: O benim görevim değil. (b) kapsamına/tarif şümulüne girmek.
girmek Fiil
dâhil olmak Fiil
parçası olmak Fiil
kapsamına girmek Fiil
içinde yer almak Fiil
içeriden
içten
menzil içine girmek Fiil
içerden destekleme
içinde
... bünyesinde Zarf
… içinde, …'den az, en fazla … .
Within a km from here: Buraya en fazla 1 km (uzaklıkta).
bir ay içinde
tabanca kurşunu menzilinde
makul süre içinde
makul bir süre içinde Zarf
makul bir sürede Zarf
makul süre içinde
belli bir süre içinde Zarf
belli bir süre içinde Zarf
hemen hemen
kıl payı, râmak.
I was within an ace of being drowned: Az kaldı boğuluyordum/boğulmama kıl payı/râmak
kaldı.
He was within an ace of death: Az kaldı ölüyordu.
çok yakınında, yanında, eşiğinde, nerede ise, … üzere.
within an inch of succeeding: başarmak
üzere, başarının eşiğinde.
within an inch of death: ölmek üzere, ölümün eşiğinde.
He came within an inch of death: Az kaldı ölüyordu/ölmesine ramak kaldı.
within an inch of one's life: ölümüne çok yakın, ölmek üzere, ölümün eşiğinde.
Flog someone within an inch of his life: Birinin dayaktan canını çıkarmak.
...'in içinde ve dışında Zarf
yakında, çağırılınca işitebilecek mesafede.
belli sınırlar dahilinde Zarf
kapalı oturum
duyulabilecek uzaklıkta
işitilecek mesafede
istasyonun yakınında
istasyona çok yakın
yakın, ses duyulacak uzaklıkta.
uzanılırsa erişilebilecek uzaklıkta
bir sınır içinde
bir dereceye kadar, makul sınırlar içinde.
It is true within the limits: Bir dereceye kadar doğrudur.

I'm willing to help you within limits: Makul sınırlar içinde sana yardım etmek isterim.
henüz sağ olanların anısında
yaşamakta olan insanların belleğinde
dar sınırlar içinde
darsınırlar içinde
insanın kendi içinde
tabanca kurşunu menzilinde
makul olarak, makul bir şekilde, makul sınırlar içinde.
do anything within reason: makul olan
herşeyi yapmak.
I'll do anything within reason for you but I can't break the law.
makul sınırlar dahilinde
makul süre içinde
duyulacak mesafede
çok yakın.
We lived within spitting distance of the river.
... kapsamında Zarf
yurt içinde Zarf
mahkemenin takdir yetkisinde
görev çerçevesinde
kanuni sürede Zarf, Hukuk
kanuni süresi içinde Zarf, Hukuk
yetkileri dahilinde, yetkisinin belirlediği sınırlar içinde
yetkileri dahilinde
şehir sınırları içinde
şehir sınırları içinde
kanunun anlamı içinde
kanunun anlam çerçevesi içinde
bu kanunun anlamı çerçevesi içinde
yetkisi içinde
sınırlar içinde
belirli süreler içinde
alanı içinde
… kapsamında Zarf, Hukuk
mütevazı bütçe ile alınabilir
herkesin erişebileceği yerde
ülke içinde
istenilen zaman da
istenilen zamanda
kilise bölgesi içinde
öngörülen süre içinde
mümkün olan en kısa zaman da
mümkün olan en kısa zamanda
tespit edilen süre içinde
belirtilen süre içinde Zarf
süresi içinde Zarf
yetki çerçevesi içinde
yasal süre içinde Zarf, Hukuk
insanın kavrıyacağı şekilde
kanuni süresi içerisinde Zarf, Hukuk
belirlenen süre içinde Zarf
...'de belirtilen süre içinde Zarf
meclisin yetkisi dahilinde
bir şehrin içinde
yakın uzaklıkta
mesai saatleri içinde Zarf
(Br) hazine avukatı tayin edilmek Fiil
on dakika içinde orada olmak Fiil
…in eşiğine gelmek Fiil
…i kılpayı kaçırmak Fiil
neredeyse … olmak Fiil
…e ramak kalmak Fiil
…den kılpayı kurtulmak Fiil
az kalsın … olmak Fiil
kavga çıkmaya ramak kalmak Fiil
hemen yakınında olmak Fiil
başarmaya çok yakın olmak Fiil
elde etmeye çok yakın olmak Fiil
çok yakın olmak Fiil
imkân dahilinde olmak Fiil
mahkemenin kaza yetkisi dahilinde olmak Fiil
bankadaki parası neredeyse bitmek üzere olmak Fiil
birinin mali imkânı dahilinde olmak Fiil
kontrol altına almak Fiil
belirlenmiş zaman süresi içinde tamamlamak Fiil
…e ramak kalmak Fiil
…den kılpayı kurtulmak Fiil
neredeyse … olmak Fiil
az kalsın … olmak Fiil
…in eşiğine gelmek Fiil
…i kılpayı kaçırmak Fiil
kıl payı kalmak Fiil
erişilebilir bir uzaklığa gelmek Fiil
görevi olmak Fiil
bir maddenin kapsamı içine girmek Fiil
kazai yetki kapsamı içinde olmak Fiil
bir anayasanın çerçevesi içine girmek Fiil
kanun hüküm kmülerine girmek Fiil
bir mahkemenin yetki alanına girmek Fiil
kanunun alanına girmek Fiil
normal görevler kapsamına girmek Fiil
kanun kapsamına girmek Fiil
kanunun kapsamı içine girmek Fiil
sözleşme şartları dahilinde olmak Fiil
birinin yetkisini belli sınırlar içine almak Fiil
birinin yetkisini belli sınırlarla tahdit etmek Fiil
üzerinde mutabık kalınan süre içinde bir yükümlülüğü yerine getirmek Fiil
başka topraklarla çevrilmiş toprak
bir tanımın çerçevesi içine girmek Fiil
5 . ci madde'ye girmek Fiil
5'inci maddeye girmek Fiil
Madde 8 Paragraf 5 çerçevesi içine girmek Fiil
birinin yetki alanına girmek Fiil
bütçe dahilinde olmak Fiil
birinin yetkisi dahilinde bulunmak Fiil
kaza dairesi içinde bulunmuş olma
eli altında olmak Fiil
evden çıkmamak Fiil
görgü kurallarına uymak Fiil
kanunun dışına çıkmak Fiil
talimat dışına çıkmamak Fiil
kanundan ayrılmamak Fiil
kanuniliksınırı içinde kalmak Fiil
haddini aşmamak Fiil
haddini aşmamak Fiil
birinin yetkisi dahilinde bulunmak Fiil
bütün kaygısı kendi olmak Fiil
grup içi birleşme ve devralma İsim, Rekabet Hukuku
birinin yetkisi dahilinde olmamak Fiil
birinin yetki alanı içinde olmamak Fiil
birinin maddi olanağı dahilinde olmamak Fiil
memleket içi sipariş
teşkilat şeması içindeki yeri
birinin yetkilerini büyük çapta kısıtlamak Fiil
makul sürede yargılanma hakkı İsim, Hukuk
sanayi kuruluşunda staj
sonucu değiştirebilecek etken, yan etki.
There are wheels within wheels: İşin içinde iş var.