without delay

  1. Zarf zamanında
  2. Zarf gecikmeksizin
  3. Zarf hızlı bir şekilde
  4. Zarf hızla
  5. hemen
  6. gecikmesiz
  7. arası geçmeden
  8. acilen
  9. tez elden
  10. Zarf ivedilikle
hemen yola çıkmak Fiil
hemen yazmak Fiil
fazla gecikmeden
aşırı bir gecikmeye mahal vermeksizin Zarf