woolsorters disease

  1. İsim yüncü hastalığı,
    Bacillus anthracis sporlarının nefes yollarında meydana getirdiği hastalık.