word by word

  1. word-for-word = word for word ile ayni anlama gelir. kelime kelime, tümcenin toptan anlamını değil
    her sözcüğün anlamını söyleyerek.
sözle, şifahen, ağızdan (yazılı değil).
sözünde durmak Fiil