işgücünü azaltmak Fiil
işgücü
iş standardını düşürmek Fiil
kendini çok çalışmaya zorlamak Fiil