work function

  1. İsim iş işlevi: maddeden elektronu ayırabilmek için gerekli minimum erke/enerji.