work your fingers to the bone

  1. Fiil çok çalışmak
  2. Fiil ölesiye çalışmak
  3. Fiil canını dişine takıp çalışmak