works of charity

hayır işleri yapmak Fiil
hayırseverlik işleri yapmak Fiil