write one's name in full

  1. Fiil adını açık olarak yazmak
  2. Fiil adını soyadını yazmak
  3. Fiil adıni , soyadını yazmak