1. İsim (matbaada) küçük harflerin boyu(nu ölçmek için kullanılan küçük x harfinin yüksekliği).