(Kartezyen koordinat sisteminde)
y ekseni. düşey eksen, ordinat ekseni. İsim