yakından incelemek

  1. Fiil to con
to look into the inside of sth Fiil