yarım gün gidilen okul

  1. part time school
part-time school