yarım gün

  1. half time
  2. part time
part-time
a half-day
piece-rate employee
part time employee
half- time worker
short hour-worker
part time employment
part time work
part time commitment
to be on half- time Fiil
part time school
part-time employment
part time day release
to shift from full-time schedules to part-time Fiil

Bir kuruluşta anlaşmaya göre tam gün ... mesâî için kullanılır, parttaym