1. sextonship

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Zangoç olma durumu