zararları yıl boyunca eşit olarak dağıtmak

  1. Fiil to apportion losses evenly over the year