have a heart.

  1. Bu kadar acımasız olma.
insaf etmek, insaflı davranmak, sempatik olmak.
Have a heart! İnsaf be! İnsaf et yahu!
fikrini/tutumunu/davranışını değiştirmek.
yüreği taştan olmak Verb
İnsaf et!