attorney special

  1. belli davalar ya da belli bir dava için atanan avukat
  2. avukatlık ruhsatı
genel vekaletname Noun, Law
özel vekaletname Noun, Law