bail above

  1. bir özel hukuk davasında davalının
  2. ya mahkeme masraflarını karşılamak ya da hapse razı olmak seçeneğinden herhangi birine yaklaşmaması üzerine
    kefaleti ödeyecek kefil
  3. kefaleti ödeyecek kefil