baton

  1. Noun asa (özellikle rütbe ve mevki gösteren).
  2. Noun, Music çubuk, değnek, baton: orkestra şefinin değneği.
  3. Noun sopa, baston.
    rubber baton: kauçuk sopa/çomak, matrak.
(Br) polis copu
polis copu Noun
copla saldırma
kauçuk ya da plastik mermi
copla saldırmak Verb
  1. baton