1. İsim asa (özellikle rütbe ve mevki gösteren).
  2. İsim, Müzik çubuk, değnek, baton: orkestra şefinin değneği.
  3. İsim sopa, baston.
    rubber baton: kauçuk sopa/çomak, matrak.
(Br) polis copu
polis copu İsim
copla saldırma
kauçuk ya da plastik mermi
copla saldırmak Fiil
  1. baton