be hard to handle

  1. Verb idare etmesi güç olmak