brown bear

  1. Noun boz ayı: Amerika siyah ayısının kahverengine yakın olanı.
  2. Noun boz ayı
    (Ursus arctos): Avrupa ve Asyada sık ormanlarda, inlerde yaşayan, arka ayakları üstünde
    yürüyebilen, tırmanıcı ve yüzücü, esmer-kahverengi tüylü ayı.