carry out

  1. (a) başarmak, tamamlamak, icra/ifa etmek, yerine getirmek, tutmak.
    to carry out a plan/order/duty.

    to carry out a promise: vaadini tutmak. (b) uygulamak, tatbik etmek, sonuna kadar takip etmek, mevkii icraya koymak.
    He carried out his threat to kill the enemy.
yükümlülüklerini gerçekleştirmek Verb
sözünü yerine getirmek Verb
yükümlülüklerini yerine getirmek Verb
vaadini yerine getirmek Verb
sözünü yerine getirmek Verb
verilen bir görevi yerine getirmek Verb
bir görevi yerine getirmek Verb
bir sözleşmeyi uygulamak Verb
sözleşmeyi yürürlüğe koymak Verb
bir kararı uygulamak Verb
ev araması yapmak Verb
bir işi gerçekleştirmek Verb
bir işi yapmak Verb
bir kanunu uygulamak Verb
bir emri yerine getirmek Verb
bir ilkeyi uygulamak Verb
bir usulü uygulamak Verb
bir muameleyi yapmak Verb
(muhasebede) bir başka hesaba geçirmek Verb
bir projeyi uygulamak Verb
proje yapmak Verb
bir vaadi yerine getirmek Verb
taahhüdünü yerine getirmek Verb
bir vaadi gerçekleştirmek Verb
reform yapmak Verb
arama yapmak Verb
bir görevi yerine getirmek Verb
bir görevi yapmak Verb
hırsızlık yapmak Verb
bir kuramı uygulamaya koymak Verb
bir tehdidi yerine getirmek Verb
bir işi yapmak Verb
bir işi başarıyla sona erdirmek Verb
işi yapmak Verb
saldırı gerçekleştirmek Verb
saldırıda bulunmak Verb
saldırı düzenlemek Verb
bir idamı infaz etmek Verb
idamı infaz etmek Verb
deney yapmak Verb
bir deney yapmak Verb
bir fikri yürürlüğe koymak Verb
soruşturma yürütmek Verb
soruşturma gerçekleştirmek Verb
hemen oracıkta teftiş etmek Verb
emri yerine getirmek Verb
bir siparişi yerine getirmek Verb
siparişi yerine getirmek Verb
bir emri yerine getirmek Verb
bir emri harfi harfine yerine getirmek Verb
emri harfi harfine yerine getirmek Verb
ticaret yapmak Verb
iş yapmak Verb
dış ticaret yapmak Verb
dış ticaretle uğraşmak Verb
görevleri yerine getirmek Verb
talimatı uygulamak Verb
talimatı yerine getirmek Verb
talimata uymak Verb
tasfiye yapmak Verb
resmi görevlerini yapmak Verb
resmi görevleri yerine getirmek Verb
ödemede bulunmak Verb
tamirat yapmak Verb
araştırma yapmak Verb
araştırma yürütmek Verb
bir hastalığın nedenlerini araştırmak Verb
birinin talimatını yerine getirmek Verb
altından kalkmak Verb
taşeronluk işi yapmak Verb
becermek Verb
kanunu uygulamak Verb
bir ülkenin para politikasını yürütmek Verb
bir vasiyetnamenin hükümlerini yerine getirmek Verb
dış ticaret yapmak Verb
belirlenmiş zaman süresi içinde tamamlamak Verb
belirlenmiş zaman süresi içinde tamamlamak Verb
iş yapmak Verb
faaliyete geçmek Verb
sürekli denetim yürütülmesi (icrası)
tatbik etmek Verb
tatbik sahasına koymak Verb
yiyecek paketi, komanya, ambalajlanmış gıda maddesi. Noun