circumscribe

 1. Transitive Verb çevrelemek, etrafına çizgi çizmek, çember içine almak, çemberlemek.
 2. Transitive Verb sınırlan(dır)mak, sınır çekmek, tahdit etmek, sınır/hudut çizmek.
  His activities have been severely
  circumscribed since his serious ilness.
 3. Transitive Verb işaretlemek, ayırmak, tarif/tefrik etmek.
 4. Transitive Verb, Geometry dışçember (veya dışşekil) çizmek: bir şeklin mümkün mertebe çok sayıda noktasından geçecek bir çember
  (veya başka geometrik şekil) çizmek.
  to circumscribe a circle about a triangle/a square/a rectangle.
ilgi alanını sınırlamak Verb