clear oneself

  1. Verb kendini temize çıkarmak
bir iftiradan kendini temize çıkartmak Verb
iftiradan kendini temize çıkarmak Verb
kendini bir suçlamadan aklamak Verb
bir suçtan beraat etmek Verb