clear out

 1. (a) boşaltmak, içindekileri çıkarmak, temizlemek.
  clear out the closet. (b) kaldırmak, alıp (başka
  yere) götürmek.
  clear out your clothes from my closet. (c) kaçmak, sıvışmak, (birdenbire/çabucak) uzaklaşmak, çekilip gitmek, defolmak.
  clear out! Defol! Çek arabanı! (d)
  k.d. (zorla) dağıtmak, uzaklaştırmak.
  The police cleared out the pickets by forces.
memleketten kaçmak Verb
birini soyup soğana çevirmek Verb
malları gümrük antreposundan çekmek Verb
gümrük antreposundan malları çekmek Verb
varda Maritime Traffic
habersizce, apansız, ansızın, pattadak, tepeden inme.
habersizce, apansız, ansızın, pattadak, tepeden inme.
birdenbire