concede

 1. Verb doğrulamak, (istemeye istemeye) teslim/ikrar/itiraf/kabul etmek.
  to concede that one is wrong:
  yanıldığını/haksızlığını kabul etmek.
  The government conceded defeat as soon as the election results were known.
 2. Verb vermek, ihsan etmek, terketmek, ayrıcalık tanımak, imtiyaz bahşetmek.
  After the First World War, Germany
  conceded her neighbors much valuable land.
 3. Verb (yenileceğini anlayınca) oyunu bırakmak/terketmek, (oyundan) vazgeçmek.
gol yemek Verb, Football
bir hususta karşıdakinin dediğini kabul etmek Verb
bir ayrıcalık tanımak Verb
bir imtiyaz tanımak Verb
birine bir üstünlük tanımak Verb
birine birşeyi gönülsüzce vermek Verb
birine birşeyi isteksizce vermek Verb
bir kara parçasını terk etmek Verb
pes demek Verb