drag someone out of bed

  1. Verb birini zorla yatağından çıkarmak