edge closer

  1. Verb yavaş yavaş yaklaşmak
  2. Verb yavaşça yaklaşmak