flat cost

  1. üretim maliyeti (bir maddenin üretiminde gerçekten katılan hammadde , işçilik ve diğer masrafların toplamı
  2. tüccarın satın aldığı mal karşılığında ödediği meblağ