general outline of a scheme

  1. Noun bir planın genel çizgileri