get hot

  1. (a) ısınmak, (b) kızmak, öfkelenmek.
bir tartışma sırasında hiddetlenmek Verb
kızmak, köpürmek, ateş püskürmek, öfkelenmek, hiddetlenmek.
başı derde girmek, belaya çatmak.
bir şeyin istenildiği gibi yürümediği için endişelenmek Verb
başına bela açmak Verb
başı belaya girmek Verb
başını belaya sokmak Verb