handle a matter

  1. Verb bir işi yönetmek
  2. Verb konu yu çözmeye çalışmak