herby

  1. Adjective otlu, otu bol, çimenli.
  2. Adjective (tadı/görünüşü) ota benzer, otsu, otu andıran, ot gibi.