hospital expenses

  1. Noun hastane masrafları
hastane ve tıbbi tedavi masrafları sigortası Noun