hot bill

  1. henüz ele geçmiş olan
  2. Noun itfasına daha vakit olan hazine bonosu
  3. vadesinin bitimine çok az kalan senet
  4. muaccel senet
bir kere uygulanan kanun