industrial welfare

  1. işyeri refahı
  2. işletmenin sosyal yardımı