job selling

  1. iş satışı
  2. büyük bir partiden elde kalan malların düşük fiyatla satışı
  3. az sayıda üretilmiş sermaye teçhizatı birimlerinin sınırlı talep ve belirlenmiş spesifikasyonlara göre satışı