lie in sb's line

  1. Verb birinin uzmanlığı içine girmek