lie with

 1. (a) görevi/işi olmak, (yetki/sorumluluk bir kimseye) ait olmak.
  The decision lies with him: Karar
  ona aittir/onun elindedir.
  It lies with you to decide: Karar vermek sana aittir.
  The burden of proof lies with the accuser: İspatlamak sorumluluğu davacıya aittir. (b)
  esk. birisi ile yatmak, cinsî münasebette bulunmak.
kulağı kirişte beklemek.
birinin elinde olmak Verb