look into something

  1. Verb araştırmak
  2. Verb soruşturmak
  3. Verb soruşturma yürütmek