look out for someone

  1. Verb birine bakarak olmak
  2. Verb birini aramak
  3. Verb birini bulmaya çalışmak
  4. Verb birine göz kulak olmak