old-age insurance

  1. Noun yaşlılık sigortası
yaşlılık sigortası Noun
ihtiyarlık sigortası Noun
(US) yaşlılık sigortası Noun