perform useful work

  1. Verb yararlı iş görmek
  2. Verb yararlı iş yapmak